ИРГЭДЭД САНХҮҮГИЙН МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАГЧ БАГШ НАРЫН СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж буй “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд  Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан хамтран 2018 оны 5 дугаар сарын 24, 25-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод иргэдэд санхүүгийн мэдлэг түгээх сургагч багшийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа..