БСХС-ийн тайлан мэдээ бэлтгэх сургалт амжиллтай зохион байгууллагдлаа

Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан /БСХС/ нь хамтран ажилладаг санхүүгийн байгууллагуудын мэргэжилтэнүүдэд “БСХС-ийн тайлан мэдээ бэлтгэх” сургалтыг 2018 оны 4 дүгээр сарын 02, 03-ны өдрүүдэд БСХС-ийн байранд амжиллтай зохион байгууллаа.