Санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш нар бэлтгэгдлээ

Монголбанк, Сангийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийг боловсруулсанд манай Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан ажлын хэсэгт орон хамтарч ажиллаж байгаа билээ. Энэхүү хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2017 оны 04 сарын 10-14-ны өдрүүдэд БСШУСЯ-ны харьяа "Насан туршийн боловсролын үндэсний төв"-тэй хамтран иргэдийн санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулахаар аймаг, нийслэлийн "Насан туршийн боловсролын төв" нэгжүүд болон бусад холбогдох байгууллагуудын төлөөлөл бүхий 42 хүнийг “Үндэсний сургагч багш”-аар бэлтгэлээ.