bshzuvlul

Бичил санхүүгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны стратеги бодлогод чиглэл өгөх, удирдлагаар хангах чиг үүрэгтэйгээр Бичил санхүүгийн хөгжлийн зөвлөл /БСХЗ/ ажилладаг болно.

  • БСХЗ-ийн даргаар Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын захирал Н.Батсайхан,
  • Нарийн бичгийн даргаар БСХС-ийн гүйцэтгэх захирал Х.Батхүү ,
  • Гишүүдээр СЗХ-ны дэд дарга Д.Баярсайхан,
  • МУИС-ийн нийгмийн ухааны сургуулийн зөвлөх профессор Б.Сувд,
  • Монголын банкны холбооны гүйцэтгэх захирал Ж.Үнэнбат,
  • Сангийн яамны санхүү бодлого даатгалын хэлтсийн дарга Н.Мандуул нар ажиллаж байна.